حضور رستگاری مدیرکل امور شهری استانداری در مهردشت

حضور رستگاری مدیرکل امور شهری استانداری و معاون وی و  همچنین معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان در شهرمهردشت  

 


🔸رستگاری ضمن دیدار با کارکنان شهرداری مهردشت جهت بررسی عملکرد شهرداری و پیشرفت طرح‌های شهری، پارک و پروژه های عمرانی شهر مهردشت نیز بازدید به عمل نمود. 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت