جلسه تعیین زمین مجتمع ادارات بخش بهمن

🔷برگزاری جلسه تعیین زمین مجتمع ادارات بخش بهمن با حضور بخشدار بهمن ، شهردار و اعضای شورای شهر مهردشت 

 

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت