تقدیر از شاعران کانون ادبی پروین جهت کسب 4 رتبه در کنگره سراسری شعر کویر

در تاریخ 1394/03/20 هفتمین کنگره سراسری «شعر کویر» با حضور مسئولین استانی، شهرستانی و شاعران برگزیده کشوری در ابرکوه برگزار شد.

در این کنگره 17 شاعر برگزیده و 10 تقدیری حائز رتبه شدند.

که از این تعداد 4 نفر از شاعران کانون ادبی پروین شهرمهردشت فرهنگ و هنر این شهر را به ایران زمین معرفی کردند:

 

تقدیرنامه:

بی شک کانون ادبی پروین یکی از فعالترین کانونهای ادبی در شهرستان ابرکوه است که همیشه توانسته در کنگره ها و برنامه های استانی و کشوری حضور موفق داشته و صاحب رتبه گردد. هفتمین کنگره سراسری شعر کویر شاهد حضوری پررنگ از شاعران شهر مهردشت بود.

بدینوسیله از:
خانم ها طیبه سلمانی نژاد، صغری سلمانی نژاد، سکینه سلمانی نژاد وآقای احسان ریئسی که دراین کنگره فرهنگ و هنرمهردشت رابه ایران زمین معرفی کردند، تقدیر به عمل می آوریم.
 
 قلمتان پایدار
روابط عمومی و فرهنگی شهرداری مهردشت