تقدیر از زورخانه حیدر کرار شهرمهردشت

شهردار و شورای اسلامی شهر مهردشت در جمع ورزشکاران زورخانه ای حیدر کرار شهر مهردشت حضور پیدا کرده و از ورزشکاران و جناب آقای سید حسین حسینی دوست(رئیس هیئت پهلوانی زورخانه) که توانستند عنوان برترین باشکاه فرهنگی ورزشی استان یزد را دریافت کنند تقدیر و تشکر کردند.