تخفیف ویژه عوارض شهرداری مهردشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهردشت:
 
به مناسبت ایام الله دهه فجر، شهروندانی که تا پایان بهمن ماه نسبت به پرداخت عوارض خود به صورت نقدی اقدام نمایند مشمول 20% تخفیف عوارض می گردند.
 
همچنین شهروندانی که تا پایان اسفند ماه نسبت به پرداخت عوارض خود به صورت نقدی اقدام نمایند مشمول 15% تخفیف عوارض می گردند.