بررسی مشکلات حوزه برق شهر مهردشت

حضور مهندس نواب مدیر عامل  توزیع نیروی  برق استان یزد و مهندس اکرمی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان ابرکوه  در جلسه شورای اسلامی شهر مهردشت  پس از بررسی مسائل و مشکلات حوزه برق شهر مهردشت مواردی  به تصویب رسد:
1-اخصاص 50عددپایه چراغ به شهرداری 
2-اخصاص 2عدد ترانس برق جهت پارک مهتاب
3-تهیه کابل مورد نیاز
4-اصلاح پایه چراغ های بلوار امام خمینی (ره)


تجلیل از مهندس نواب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد توسط شورای اسلامی شهر مهردشت