با حکم وزیر کشور درجه شهرداری مهردشت ارتقا یافت.

سیدحسین حسینی دوست ، از ارتقای رتبه شهرداری مهردشت به درجه 5 خبر داد و اظهار کرد: این مهم پس از بررسی شاخص‌های عمومی و اختصاصی در نظر گرفته شده در کمیته تخصصی بررسی درجات شهرداری‌های وزارت کشور صورت گرفت و پس از تایید استحقاق ارتقاء رتبه شهرداری مهردشت طی نامه‌ای توسط مقام عالی وزارت کشور به استاندار یزد ابلاغ شد. وی با بیان اینکه این موضوع مهم پس از سال ها محقق شده است، افزود: وزارت کشور شهرداری‌ها را براساس پتانسیل، امکانات و خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود، تامین منابع مالی و بودجه‌ای و بررسی عملکرد شهرداری‌ها به درجات یک تا ۱۲ تقسیم‌بندی می‌کند.


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت