افتتاح اداره آب و فاضلاب بخش بهمن

افتتاح و راه اندازی اداره مستقل آب و فاضلاب بخش بهمن با حضور استاندار یزد و دیگر مسئولین شهرستان و شهر مهردشت...

افتتاح و راه اندازی اداره مستقل آب و فاضلاب بخش بهمن با حضور استاندار یزد و دیگر مسئولین شهرستان و شهر مهردشت...