زیرسازی

 زیرسازی پیاده رو بلوار امام خمینی (ره) جهت اجرای عملیات جالیز بتن

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت
✅@shahrdari_mehrdasht
🌐Www.mehrdasht.ir