تملک و تخریب

 تملک و تخریب منزل مسکونی واقع در طرح تعريض خیابان شهداء محله مهرآباد

 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت