🔻رفع آب گرفتگی معابر

🔷هم اکنون رفع آب گرفتگی معابر سطح شهر  توسط نیروهای زحمتکش شهرداری مهردشت

 

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت
✅@shahrdari_mehrdasht
🌐Mehrdasht.ir