🔷 نصب تجهیزات وسایل بازی در پارک مهتاب مهردشت

 

 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت