پنجشنبه ۲۲ دی ماه ساعت ۸:۰۰ صبح

 یزد، میدان امیرچخماق 

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت