🔷 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرمهردشت افتتاح شد 

🔸با حضور معاونت قضایی اداره کل دادگستری یزد،ریاست فناوری اطلاعات دادگستری یزد و ریاست دادگستری شهرستان و جمعی از مسئولین بخش بهمن و شهرمهردشت دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرمهردشت افتتاح گردید. 

این دفتر از تاریخ 1401/10/10 شروع به کار خواهد کرد 

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت

✅@shahrdari_mehrdasht
🌐Mehrdasht.ir