پیگیری مسائل و مشکلات زمین های ورودی و خروجی شهر

🔷 دیدار شهردار مهردشت و کارشناس فنی شهرداری با مهندس ابوالحسینی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری و همچنین دیدار با مهندس خسرو آبادی معاونت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد 

 


🔸پیگیری مسائل و مشکلات زمین های ورودی و خروجی شهر ، مباحث مرتبط با طرح تفصیلی، کمربندی و زمین مورد نیاز جهت احداث کارگاه مزاحم شهری از مواردی بود که در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت