پیام تبریک شهردار مهردشت جهت انتصاب مهندس شاکری شمسی و مهندس خادمی

بسمه تعالی

 

جناب آقای مهندس محمود شاکری شمسی

 

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد بسیار باعث مسرت و خشنودی است.

مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی، موجبات ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد نمود.

از درگاه حضرت سبحان ، تداوم تعالی و توفیق ، سعادت و سیادت جناب عالی را مسالت دارم .

 

 

شهردار مهردشت

محمدرضا باقی پور

 

------------------------------------

 

بسمه تعالی

 

جناب آقای مهندس سیدرضا خادمی

 

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد بسیار باعث مسرت و خشنودی است.

مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی، موجبات ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد نمود.

از درگاه حضرت سبحان ، تداوم تعالی و توفیق ، سعادت و سیادت جناب عالی را مسالت دارم .

 

 

شهردار مهردشت

محمدرضا باقی پور