هشت هزار نهال گل هاي زينتي در مهردشت کاشته شد

به گزارش سرو ابرکوه، محمدرضا باقي پور شهردار مهردشت اظهار كرد: درختان كاشته شده از نوع زيتون، اقاقيا، سنجد، توت زينتي و درختان بومي كه متناسب با بافت فرهنگي و اقليم محيطي منطقه است.

وي افزود: با توجه به موضوع كم آبي تلاش شده است براي توسعه فضاي سبز، تنوع گونه هاي سبز گياهي كم آبخواه و مناسب منطقه ، فضايي متفاوت در اين شهركويري براي همشهريان استفاده شود.

به گزارش ایرنا، باقي پور بابيان اينكه بايد در جهت حفظ و توسعه فضاي سبز و توسعه پايدار در آن رويكرد بيشتري داشت خاطرنشان كرد: شهرداري ها و دستگاه هاي اجرايي با مشاركت مردم در جهت توسعه پايدار ، رويكرد جدي و هدفمندي را دنبال كنند تا فرزندانمان در آينده بتوانند از نعمت هاي طبيعي و خدادادي بهره ببرند.