نهم دی ماه ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.

🔸مقام معظم رهبری: بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر از حسین برید همان جانباز صفین است که تا مرز شهادت پیش رفت . نهم دی ماه ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.


 نه دی روز استقرارحق است 
 نشان لشگر بیدار حق است 
 نه دی جلوه آزادگی ها 
بسیج امّت و آمادگی ها

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت
✅ @shahrdari_mehrdasht
🌐Mehrdasht.ir