نصب پروژکتور و تامین روشنایی

نصب پروژکتور و تأمين روشنایی زمین چمن مصنوعی محله اردی

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت