نشست بصیرتی

نشست بصیرتی ویژه کارکنان شهرداری مهردشت با حضور آزاده سرافراز حاج مسلم اکرمی و سرهنگ پاسدار علی جهانی

 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت