عملیات جالیز بتن

 شروع عملیات جالیز بتن در ورودی سالن ورزشی وحدت محله اردی

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت