عملیات آسفالت

عملیات آسفالت کانال های حفاری شده در سطح شهر

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت