طرح ختم روزانه جمعی قرآن در ماه مبارک رمضان

به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان روابط عمومی وفرهنگی شهرداری مهردشت طرح ختم جمعی روزانه قرآن را برگزار می کند.

 

 

جهت شرکت در ختم روزانه جمعی قرآن در ماه مبارک رمضان، تعداد صفحه ی مورد نظر خود برای قرائت را، هر روز به سامانه 10002030405000 ارسال نمائید.

 

شماره صفحانی که باید قرائت کنید از طریق پیامک برای شما ارسال می گردد.