ساماندهی فضای سبز

🔷 ساماندهی فضای سبز سطح شهر  شامل برداشت خاک اضافی، حذف علف هرز و پاکسازی موانع موجود می باشد و همچنین کود دهی فضای سبز  نیز در دستور کار قرار دارد.

 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت

✅ @shahrdari_mehrdasht
🌐Mehrdasht.ir