رنگ آمیزی

 رنگ آمیزی پایه های بیلبورد جهت نصب در سطح شهر

 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت