خرید یک دستگاه لودر هپکو 110 - 2 توسط شهرداری مهردشت

شهرداری مهردشت اقدام به خرید یک دستگاه لودر هپکو 110 - 2 نمود و این دستگاه هم اکنون در خدمت شهرداری مهردشت می باشد.