جلسه کارگروه سلامت

🔷 جلسه کارگروه سلامت با حضور رئیس درمانگاه شبانه روزی شهر مهردشت، کادر درمان شبکه بهداشت، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مهردشت با موضوع بررسی مسائل و مشکلات بهداشت و درمان شهر مهردشت

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت