جامعه جوان تر، زندگی بهتر

🔷 مقام معظم رهبری مدظله العالی:

قوی شدن نیازمند ابزارهایی است ، یکی از این ابزارها حفظ اکثریت جمعیت جوان کشور است.

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت