تقدیر از شهردار مهردشت در "گاهنامه بصیرت"

در یادداشتی از زحمات شهردار شهر مهردشت تقدیر کرد. متن و تصویر این تقدیر را در ادامه می بینید.

 

گاهنامه فرهنگی - مذهبی بصیرت / پایگته هتی مقاومت بسیج شهید صدوقی(ره)، امام حسین(ع) و شهید بهشتی(ره)

در شماره 313/23 / بهمن ماه 1394

 

هستند کسانی که صادقانه و با تلاش فراوان و شاید دور از چشم خیلی ها در شهر و دیارمان خدمت می کنند و شاید کم لطفی ما باشد که از آنها تقدیر و تشکر ننمایم. لذا بر خود لازم دانستیم که از تلاش و زحمات بی وقفه شهردار محترم آقای مهندس باقی پور و شورای اسلامی شهر مهردشت که طی این مدت خدمات شایانی را در سطح شهر انجام داده اند تقدیر نماییم. باشد که همه ی ما در راه سربلندی ایران اسلامی گام برداریم و پاسدار خون شهدای عزیزمان باشیم. از خداوند متعال توفیق بیش از پیش شما خدمتگزاران ملت را مسئلت داریم.