تقدیر از شهردار مهردشت بعد از ضیافت افطار

بعد از ضیافت افطاری در جمع کارکنان شهرداری مهردشت، با حضور فرماندار و توسط شورای اسلامی، از شهردار مهردشت مهندس باقی پور تقدیر شد.