تقدیر از برگزیدکان و همراهان شهر و شهرداری مهرشت

 

 

تقدیر از آقای رحیم میرعظیم خبرنگار سایت خبری ابرنیوز

جهت کسب مقام نخست جشنواره «رسانه، خلاقیت و پیشرفت»

تقدیر از خانم فلاحزاده خبرنگار سایت خبری سرو ابرکوه

جهت کسب مقام دوم جشنواره «رسانه، خلاقیت و پیشرفت»

تقدیر از خانم ها طیبه سلمانی نژاد، صغری سلمانی نژاد، سکینه سلمانی نژاد

و آقای احسان ریئسی که در هفتمین کنگره سراسری شعر کویر

فرهنگ و هنرمهردشت رابه ایران زمین معرفی کردند.

تقدیر از آقای سید حسین حسینی دوست (رئیس هیئت پهلوانی زورخانه حیدرکرار)

جهت کسب عنوان برترین باشگاه فرهنگی ورزشی استان یزد