برگزاری مانور زلزله

🔷برگزاری مانور زلزله با همکاری ارگانهای امدادی در دبیرستان شهید جهانی اجرا شد. 

 

🔸در این مانور که با حضور مسئولین شهرمهردشت و بخش بهمن برگزار شد کلیه نیروهای امدادی، عملیات امداد و نجات مصدومین و همچنین اتفاء حریق و آموزش امداد رسانی به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت