استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی 1398

بر اساس مجوز استخدامی 711304 مورخ 19 اسفند 1397 سازمان اداری و استخدامی کشور مصوبه 67315 مورخ 27 اسفند 1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی برای استخدام حدود 4000 نفر در مشاغل:

بر اساس مجوز استخدامی 711304 مورخ 19 اسفند 1397 سازمان اداری و استخدامی کشور مصوبه 67315 مورخ 27 اسفند 1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی برای استخدام حدود 4000 نفر در مشاغل:

  • راننده خودروهای تندرو سنگین آتش نشانی
  • آتش نشان
  • کاردان آتش نشان
  • کارشناس آتش نشان

برگزار می شود.

 

تاریخ آزمون: 18 مرداد 1398

شروع ثبت نام: 10 تیرماه 1398

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی www.hrtc.ir مراجعه فرمایید.