فضای سبز

🔷اجرای پاکنی و یکسان سازی  فضای سبز سطح شهر

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت