تقدیر از برگزیدکان و همراهان شهر و شهرداری مهرشت

تقدیر از برگزیدکان و همراهان شهر و شهرداری مهرشت

این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.

متن عنوان

تقدیر از آقای رحیم میرعظیم خبرنگار سایت خبری ابرنیوز

جهت کسب مقام نخست جشنواره «رسانه، خلاقیت و پیشرفت»

متن عنوان

تقدیر از خانم فلاحزاده خبرنگار سایت خبری سرو ابرکوه

جهت کسب مقام دوم جشنواره «رسانه، خلاقیت و پیشرفت»

متن عنوان

تقدیر از خانم ها طیبه سلمانی نژاد، صغری سلمانی نژاد، سکینه سلمانی نژاد

و آقای احسان ریئسی که در هفتمین کنگره سراسری شعر کویر

فرهنگ و هنرمهردشت رابه ایران زمین معرفی کردند.

متن عنوان

تقدیر از آقای سید حسین حسینی دوست (رئیس هیئت پهلوانی زورخانه حیدرکرار)

جهت کسب عنوان برترین باشگاه فرهنگی ورزشی استان یزد