گزارش تصویری حضور استاندار در ابرکوه و مهردشت

گزارش تصویری حضور استاندار در ابرکوه و مهردشت