ولادت امام جواد (ع) مبارک

ولادت امام جواد (ع) مبارک


ولادت امام جواد (ع) مبارک

پدرت شاه خراسان و خودت گنج مقامی
پدرت حضرت خورشید و خودت گنج تمامی
غنچه‌ای نیست که عطر نفست را نشناسد
تو که ذکر صلواتی و درودی و سلامی

ولادت امام جواد (ع) مبارک