هشت هزار نهال گل هاي زينتي در مهردشت کاشته شد

هشت هزار نهال گل هاي زينتي در مهردشت کاشته شد


هشت هزار نهال گل هاي زينتي در مهردشت کاشته شد

به گزارش سرو ابرکوه، محمدرضا باقي پور شهردار مهردشت اظهار كرد: درختان كاشته شده از نوع زيتون، اقاقيا، سنجد، توت زينتي و درختان بومي كه متناسب با بافت فرهنگي و اقليم محيطي منطقه است.

وي افزود: با توجه به موضوع كم آبي تلاش شده است براي توسعه فضاي سبز، تنوع گونه هاي سبز گياهي كم آبخواه و مناسب منطقه ، فضايي متفاوت در اين شهركويري براي همشهريان استفاده شود.

به گزارش ایرنا، باقي پور بابيان اينكه بايد در جهت حفظ و توسعه فضاي سبز و توسعه پايدار در آن رويكرد بيشتري داشت خاطرنشان كرد: شهرداري ها و دستگاه هاي اجرايي با مشاركت مردم در جهت توسعه پايدار ، رويكرد جدي و هدفمندي را دنبال كنند تا فرزندانمان در آينده بتوانند از نعمت هاي طبيعي و خدادادي بهره ببرند.