نحوه پرداخت عوارض خودرو از ابتدای سال 1395 تغییر کرد

نحوه پرداخت عوارض خودرو از ابتدای سال 1395 تغییر کرد


نحوه پرداخت عوارض خودرو از ابتدای سال 1395 تغییر کرد

مسئول واحد درآمد شهرداری مهردشت خبر داد:

از ابتدای سال 1395 پرداخت کلیه عوارض خودرو ها از طریق دفتر پیشخوان به آدرس: مهردشت - خیابان شهید رجایی - اداره پست امکانپذیر بوده و دیگر نیازی به نصب برچسب عوارض نمی باشد.

خانم کریمی ادامه داد:

متاضیان می توانند عوارض خودروی خود را نزد بانک کشاورزی به شماره حساب 729072853 بنام حساب درآمد شهرداری مهردشت واریز نمایند.

وی افزود: جهت رفاه حال مردم و سهولت در پرداخت عوارض خودرو، به زودی قابلیت پرداخت الکترونیک عوارض خودرو از طریق سایت شهرداری مهردشت میسر می گردد.