فرصت استثنایی

فرصت استثنایی


فرصت استثنایی

توجه     توجه
برای استفاده از ۵۰ درصد تخفیف عوارض ساختمانی فقط تا آخر همین هفته فرصت باقیست

برای اطلاع از جزئیات بیشتر به واحد مالی شهرداری مهردشت مراجعه فرمایید.