دعوت عمومی برای شرکت در محفل انس با قرآن کریم

دعوت عمومی برای شرکت در محفل انس با قرآن کریم


دعوت عمومی برای شرکت در محفل انس با قرآن کریم

بدینوسیله از مردم عزیز شهر مهردشت جهت حضور در محفل انس با قرآن دعوت می گردد شنبه شب مورخ 1395/04/05 ساعت 21:30 در محل پارک مهتاب مهردشت حضور بهم رسانید.
 
این برنامه ی معنوی به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ابرکوه، حوزه مقاومت امام خمینی(ره) شهر مهردشت و با همکاری شهرداری مهردشت بر گزار می گردد.