حضور آقای دشتکیان،دادستان محترم دادگستری، امام جمعه محترم و مسئولین ادارات درخصوص بررسی آسیبهای اجتماعی شهر مهردشت:

حضور آقای دشتکیان،دادستان محترم دادگستری، امام جمعه محترم و مسئولین ادارات درخصوص بررسی آسیبهای اجتماعی شهر مهردشت:

لزوم تقویت بخش ورزش در جوانان

لزوم رفع مشکل عدم حضور رسانه های خبری در بخش بهمن

نقش کلیدی آموزش و پرورش در فرهنگ سازی

نقش شهرداری در کاهش جرائم شهری

برخورد با عوامل غیرمتعارف در چهارشنبه سوری و ارشاد مردم

توجیه خانواده ها و مصوب شدن عدم ورود تلفن همراه به مدارس

تخصیص بودجه ای خاص برای تشکیل کمیته صیانت از حقوق شهروندی در شهرداری توسط شورای شهر