حضورآقای صباغیان در مجلس شورای اسلامی شهر مهردشت

حضورآقای صباغیان در مجلس شورای اسلامی شهر مهردشت


حضورآقای صباغیان در مجلس شورای اسلامی شهر مهردشت

دوشنبه 14 مهرماه ،حضورآقای صباغیان نماینده مردم  در مجلس شورای اسلامی، خلیلی نماینده اداره کل راه و شهرسازی، معاون  برنامه ریزی  و هماهنگی امور عمرانی فرماندار،بخشدار بهمن ،رئیس  اداره ثبت اسناد و املاک،رئیس اداره منابع طبیعی و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ابرکوه در جلسه شورای اسلامی شهر مهردشت