تقدیر از شهردار مهردشت بعد از ضیافت افطار

تقدیر از شهردار مهردشت بعد از ضیافت افطار


تقدیر از شهردار مهردشت بعد از ضیافت افطار

بعد از ضیافت افطاری در جمع کارکنان شهرداری مهردشت، با حضور فرماندار و توسط شورای اسلامی، از شهردار مهردشت مهندس باقی پور تقدیر شد.