ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهردشت دوره پنجم

ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهردشت دوره پنجم


ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهردشت دوره پنجم

پس از برگزاری مراسم تحلیف اعضای شورای شهر، اولین نشست اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهرهای ابرکوه و مهردشت با تشکیل اولین جلسه کاری خود، هیئت رئیسه دائمی را با حداکثر آراء انتخاب کردند.
 
ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهردشت دوره پنجم:
 
- مصطفی تولایی به عنوان رئیس شورا
- حجت السلام اسماعیل دهستانی به عنوان نایب رئیس شورا
- سید رضا حسینی پناه به عنوان خزانه دار
- علی فلاح به عنوان منشی و عضو کمسیون 100
- سیدحسین حسینی دوست به عنوان منشی و نماینده شورای شهرستان