تاریخچه مهردشت

 

تاريخچه شكل گيري شهر مهردشت

بخش ابركوه به سال 1372 از شهرستان تفت منتزع و به شهرستان تبديل شد. اين شهرستان در آغاز مشتمل بر يك نقطه شهري ( شهر ابركوه) و دو بخش مركزي ( شامل دهستانهاي تيرجرد و فراغه ) و بهمن ( شامل دهستانهاي اسفندار و مهرآباد) گرديد.

با توجه به شكل گيري بخش جديد بهمن با مركزيت روستاي مهرآباد و استقرار سيستم اداري شامل: بخشداري بهمن، مركز بهداشت ، جهاد كشاورزي و… در مركز بخش ضرورت تشكيل يك نقطه شهري جديد در اين شهرستان مطرح گرديد. به لحاظ شرايط خاص سه روستاي مهرآباد ، اردي و نصرت آباد در سال 1375 طرح تجميع اين سه روستا تهيه و به وزارت كشور ارسال گرديد كه در تاريخ 9/2/1378 تجميع سه روستاي مذكور تصويب شد. بر اين اساس شهرداري شهر مهردشت از تاريخ 28/1/1379 شروع به فعاليت نمود. شهر مهردشت با جمعیتی بالغ بر 8000 نفر ، يكي از شهرهاي شهرستان ابركوه از استان يزد مي باشد كه در فاصله فيزيكي حدود 160 كيلومتري مركز استان و 11 كيلومتري مركز شهرستان (شهر ابركوه) واقع شده است.وجه تسمیه شهر مهردشت از قسمتهايي از نام آباديهاي مهرآباد و ميان دشت ( اردي ) گرفته شده است كه خود متأثر از نام ماههاي سال در زبان فارسي است. با اين شرح مختصر لازم است به وجه تسميه آباديهاي تجمع يافته اشاره شود.

 

قبل از آن بايد اشاره نمود كه آباديهاي اين منطقه به علت مجاورت آنها با جاده ابريشم از سابقه تاريخي درخشاني برخوردار است.

 

معرفی اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مهردشت:

آقایان سید ابراهیم مرادی - ریاست شورا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی عمران

محمدعلی کارگران - نایب رئیس دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم حقوق

شعبان صالحی - خزانه دار دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ابتدایی

علی صالحی - منشی اول دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مکانیک

مصطفی تولایی - منشی دوم دارای مدرک تحصیلی دیپلم