افتتاح پروژه ی برق رسانی دولت آبادی مهردشت محله اردی

افتتاح پروژه ی برق رسانی دولت آبادی مهردشت محله اردی چهارشنبه 16 مهرماه 
افتتاح پروژه ی برق رسانی  دولت آبادی مهردشت محله اردی 
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی  استاندار ،مدیر کل روستایی،مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق فرماندار،بخشدار،سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مهردشت و دیگر مسئولین و عموم مردم  شهر مهردشت