استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی 1398

استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی 1398


استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی 1398

بر اساس مجوز استخدامی 711304 مورخ 19 اسفند 1397 سازمان اداری و استخدامی کشور مصوبه 67315 مورخ 27 اسفند 1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی برای استخدام حدود 4000 نفر در مشاغل:

  • راننده خودروهای تندرو سنگین آتش نشانی
  • آتش نشان
  • کاردان آتش نشان
  • کارشناس آتش نشان

برگزار می شود.

 

تاریخ آزمون: 18 مرداد 1398

شروع ثبت نام: 10 تیرماه 1398

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی www.hrtc.ir مراجعه فرمایید.