نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

نظرات، انتقادات، پیشنهادات، سوالها و درخواستهای خود را از شهردار و

شورای اسلامی شهر مهردشت در این قسمت مطرح نموده و منتظر پاسخ باشید.

نظرات و پیشنهادات نظرات و پیشنهادات

پیشنهادات
لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نام و نام خانوادگی
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
شماره تماس
نظرات، انتقادات و پیشنهادات